Pod hasłem „DZIAŁAMY RAZEM!” odbył się 12 marca 2019r. IX Powiatowy Konkurs Informatyczny „ZAGROŻENIA W SIECI” pod honorowym patronatem Starosty Sierpeckiego i Burmistrza Miasta Sierpca. Naszą szkołę reprezentowali: Patryk Skrobiński, Sebastian Jeziorski, Sebastian Radwański, Igor Olczak i Jan Lipka. Uczniowie wykonali filmy oraz strony internetowe propagujące odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci, dbanie o cyfrowe bezpieczeństwo, unikanie potencjalnych zagrożeń wynikających z korzystania z Internetu. W kategorii szkół podstawowych III miejsce w tym konkursie zajęli  Sebastian Radwański i Sebastian Jeziorski z klasy VII a. Wyróżnienie otrzymał Patryk Skrobiński z klasy VIII. Opiekunem chłopców była  p. Anita Marlęga.
Laureaci oraz osoby wyróżnione otrzymali dyplomy i nagrody. Wszyscy uczestnicy wraz z opiekunami otrzymali podziękowania i dyplomy. Gratulujemy!