Dnia 24 stycznia 2019 roku odbyły się wybory na patrona naszej szkoły. Nad prawidłowym przebiegiem głosowania czuwała komisja, w skład której wchodzili nauczyciele i uczniowie z Samorządu Uczniowskiego. W głosowaniu wzięli udział nauczyciele i pracownicy szkoły, uczniowie oraz ich rodzice. W sumie oddano 344 głosy. Na karcie do głosowania znajdowały się dwie kandydatury. Poniżej przedstawiamy wyniki głosowania.

Jan Paweł II – 240 głosów

Maria Skłodowska- Curie- 99 głosów

Głosy nieważne – 5.

Naszym patronem został ( wybrany znaczącą większością głosów) Jan Paweł II!