Udział uczniów klas: VIII, IIIa i IIIb w Powiatowych Targach Oświatowych