Dnia 11 marca w naszej szkole odbył się dzień z profilaktyką uzależnień. Celem było uświadomienie uczniom zagrożeń płynących z różnorodnych używek oraz nauka prawidłowego reagowania w sytuacjach pojawiania się zachowań ryzykownych. W ramach zajęć w klasach 0-VI uczniowie wykonali plakaty na temat.: "Zdrowie, radość i zabawa bez nałogów", układali rymowanki i wierszyki o tematyce zdrowotnej, wykonywali rysunki dotyczące programu " Nie pal przy mnie, proszę".

            W klasach VII, VIII i III gimnazjum uczniowie przygotowali plakaty na temat  "Używasz, zażywasz, życie przegrywasz". Po prezentacji plakatów nastąpiła projekcja filmów profilaktycznych dotycząca bezpiecznych zachowań w Internecie, bezpiecznych zachowań w kontaktach z nieznajomymi i negatywnego wpływu używek na organizm człowieka. Zajęcia przygotowane zostały przez szkolny zespół do spraw profilaktyki: p. G. Koszalska, p. U. Chojnowska, p. H. Rożniak i p. D. Waćkowską. Powyższe działania mają przyczynić się do promowania wśród uczniów zdrowego stylu życia.