23 maja 2019r. odbyło się w naszej szkole  XVIII Spotkanie z Poezją.

W związku z wyborem św. Jana Pawła II na patrona naszej szkoły tegoroczne spotkanie poświęcone było Papieżowi, który był obdarzony niezwykłą wrażliwością. W poezji Karola Wojtyły nie brakowało słów pełnych empatii, zachwytu nad światem, refleksji nad sensem ludzkiego życia.  Uczestnicy spotkania, uczniowie  klas 0 - VIII szkoły podstawowej oraz klas III gimnazjum, z przejęciem deklamowali wiersze Wielkiego Polaka, za co byli nagradzani gromkimi brawami.

Organizatorkami spotkania były nauczycielki języka polskiego Jolanta Szulecka i Monika Łyczkowska.