V PIKNIK EKOLOGICZNO-SPORTOWY   W BORKOWIE   KOŚCIELNYM

 

W dniu 10 czerwca 2018r.na terenie Szkoły Podstawowej w Borkowie Kościelnym odbył się V Piknik Ekologiczno- Sportowy pod honorowym patronatem Wójta Gminy Sierpc Pana Krzysztofa Korpolińskiego oraz ogromnym wsparciu i zaangażowaniu Rady Rodziców i wszystkich Pracowników Szkoły. Pomysłodawcami tej corocznej imprezy są nauczyciele Małgorzata Korpolińska, Urszula Chojnowska, Anita Marlęga, Tomasz Zieliński i Robert Rzeszotarski.

W słoneczny czerwcowy dzień na boisku szkolnym spotkali się wszyscy, którzy uwielbiają  dobrą zabawę, ruch na świeżym powietrzu i radość z oglądania pokazów, ciekawych prezentacji, uczestniczenia w różnych warsztatach i zabawach. Setki biegaczy - od 6 latków, aż po seniorów - zgłosiło się, aby wziąć udział w sportowej rywalizacji wIV    BORKOWSKIM  BIEGU INTEGRACYJNYM.

W imprezie uczestniczyły władze samorządowe, kierownicy jednostek organizacyjnych, zaproszeni przedstawiciele  instytucji prowadzących działalność ekologiczną oraz rekreacyjno-sportową, uczniowie i nauczyciele ze szkół z terenu powiatu sierpeckiego, biegacze z całego kraju, a także  rodzice uczniów i społeczność lokalna.

 Uroczystego otwarcia  V Pikniku Ekologiczno- Sportowego dokonał Pan Krzysztof Korpoliński Wójt Gminy Sierpc.  Wskazał potrzebę ciągłego podnoszenia poziomu wiedzy ekologicznej, poprzez kształtowanie świadomości mieszkańców w dziedzinie ekologii i ochrony środowiska naturalnego. Głos zabrał również Poseł na Sejm RP Pan Waldemar Olejniczak, który podziękował  Pani Dyrektor, Panu Wójtowi, pracownikom szkoły, uczniom i  rodzicom za szerzenie wiedzy ekologicznej i idei rywalizacji sportowej. Piknik był okazją do podsumowania działań szkoły w projekcie zbiórki surowców wtórnych. Nasza szkoła  została laureatem Konkursu ,,MISTRZ RECYKLINGU’’ POD PATRONATEM URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO w Warszawie. Jest to szczególne wyróżnienie za ciągłą i wieloletnią zbiórkę surowców prowadzoną przez Małgorzatę Korpolińską, Urszulę Chojnowską z kołem LOP i Zofię Gutkowską. Słowa uznania należą się również wszystkim nauczycielom za pomoc w tej akcji. Rozstrzygnięto szkolny konkurs zbiórki surowców w którym tytuł ,,Mistrza ekologii’’ zdobył Jakub Piórkowski z kl.Va, jest on również laureatem Regionalnego Konkursu ,,Życie pszczół’’ zorganizowanego przez RCEE w Płocku. Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym nagrody wręczył Pan Poseł, Pan Wójt i Pani Dyrektor.

Przeprowadzono gry i zabawy ekologiczno-rekreacyjne, pokaz udzielania pierwszej pomocy, wystawę sprzętu pożarniczego i wodnego ratownictwa. Można było wziąć udział w warsztatach ekologicznych przygotowanych przez RCEE w Płocku oraz pokazie ratownictwa medycznego przygotowanego przez jednostkę WOPR z PŁOCKA. Dodatkowymi atrakcjami dla dzieci była wizyta w „studiu makijażu”, wata cukrowa i różne przysmaki. Można było zakupić w ,,Kawiarence Dobroci’’ wiele smakołyków przygotowanych przez rodziców i uczniów, a dochód ze sprzedaży przeznaczono na uroczystość nadania imienia szkole. Uznanie i zachwyt wzbudził szczudlarz, pokaz zwierząt egzotycznych, pokaz baniek mydlanych i ukochane maskotki maluchów  MYSZKA MIKI I MINI, które zabawiały dzieci i pozowały do zdjęć.

Duży aplauz zdobyła inscenizacja: ,,Rzepki’’ na podstawie wiersza Juliana Tuwima, podczas której dzieci z klas najmłodszych, starszych i pracownicy szkoły w rytm różnorodnych utworów muzycznych wyrywali z ziemi to oporne warzywo… Stroje i przedstawienie przygotowały nauczycielki miejscowej szkoły:  Grażyna Koszalska ,Danuta Waćkowska i Iwona Szczepańska.

 

 

W rywalizacji sportowej w ,,IV BORKOWSKIM BIEGU INTEGRACYJNYM’’, wspaniale przygotowanym i poprowadzonym przez nauczycieli wychowania  fizycznego p. Tomasza Zielińskiego i Roberta Rzeszotarskiego oraz wsparciu wszystkich nauczycieli, pracowników szkoły i uczniów, brali udział uczniowie szkół podstawowych i  klas gimnazjalnych, a także biegacze w wielu kategoriach z powiatu i całego kraju.

Rewelacyjnie,  emocjonalnie  z  ogromnym dopingiem wystartowali przedszkolacy w  ,,Biegu krasnala’’, a wolontariusze  w ,,Biegu Wolontariusza’’ z balonami w kształcie serca w dłoni. Medale, statuetki, pamiątkowe dyplomy, koszulki i kubki wręczała Pani Dyrektor, Pan Wójt, niezawodni Radni Gminy Sierpc na czele z Przewodniczącym Rady Gminy Panem Andrzejem Kanigowskim i Organizatorzy.

 

    Szkoła w swoich działaniach na rzecz ochrony środowiska naturalnego człowieka i promowania ekologii otrzymała wsparcie merytoryczne i rzeczowe od wielu instytucji i osób, które były partnerami Pikniku;

-Pan Waldemar Olejniczak Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

-Pan Krzysztof Korpoliński Wójt Gminy Sierpc

-Pan Mariusz Turalski Starosta Sierpeckiego

-Pan Jarosław Ocicki Wicestarosta Sierpeckiego

-Pan Jarosław Cywiński z OSP w Borkowie Kościelnym

-Pan Dariusz Tomasik z OSP w Borkowie Wielkim

-Pan Jarosław Górzyński z OSP w Dąbrówkach

-Pan Wojciech Rychter ze Stowarzyszenia „Szansa na życie”

-Państwo Danuta i Grzegorz Mikuccy z Firmy ECO SORT - SKUP I ZBIÓRKA SUROWCÓW WTÓRNYCH

- Pani Emilia Winiarska z Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej

- Pani Agnieszka Ostrowska z firmy Drew-Art

- Państwo Tomasz i Aldona Okołowscy

- Pan Arkadiusz Marlęga

-Państwo Marta i Mirosław Olczak z Firmy „BLOKER”

-Pan Sławomir Malanowski z Rady Powiatowej LZS w Sierpcu

-Pan Jakub Grodzicki z TKKF „KUBUŚ”

-Pan Stanisław Urbanowicz ze SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO

-Państwo Julita i Łukasz Nowakowscy

-Pani Aldona Jakubowska i Pan Andrzej Piórkowski

-Pan Paweł Sołdański z Firmy „SOLBET”

-Pan Józef Mróz z NSZZ „Solidarność”

-Pan Piotr Podlaski z ZNP

-Pan Waldemar i Katarzyna Kalkowscy

-Państwo Aneta i Mariusz Kopycińscy

-PanMarekMeller i Marcin Smykowski z salonu samochodowego AUTO EXCLUSIVE

-Pan Krzysztof Pogorzelski z Komendy Powiatowej Policji

-Pracownicy Firmy Eko-Maz z Płocka

 

Za okazane serce całej społeczności Szkoły Podstawowej w Borkowie Kościelnym i Wszystkim za Wszystko serdecznie dziękują Organizatorzy. Zapraszamy na kolejny piknik za rok.