Dnia 26 lutego 2019 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu odbył się konkurs historyczny pt.: „Rzeczpospolita Polska w latach 1918-1923”. Celem konkursu było rozbudzenie zainteresowań historycznych uczniów, a także pogłębienie i utrwalenie wiedzy historycznej dotyczącej Polski w okresie międzywojennym.W wydarzeniu wzięli udział: dyrektor LO Ewa Jancewicz, nauczyciele oraz rodzice uczniów.
Organizatorami konkursu byli panowie: Klaudiusz Kaczyński i Grzegorz Radomski.

W konkursie wzięło udział 38 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu powiatu sierpeckiego. Naszą szkołę reprezentowało trzech uczniów z klas VII a i VI b; Igor Olczak, Paweł Kwasiborski i Marcin Prucheński. Uczniowie udzielali odpowiedzi na pytania testowe, dotyczące m.in. formowania się państwa polskiego po odzyskaniu niepodległości, pierwszych wyborów prezydenckich, wojny polsko-bolszewickiej.

Po zakończeniu testu, uczestnicy konkursu wysłuchali wykładu p.t: „Polskie partie polityczne po 1989 roku” pana dr Arkadiusza Lewandowskiego, pracownika PWSZ w Płocku.

III miejsce w konkursie zajął Marcin Prucheński z klasy VI b.

Uczniów do konkursu przygotowywała p. Magdalena Chojnacka.

Zwycięzcy otrzymali nagrody ufundowane przez Starostę Sierpeckiego – pana Mariusza Turalskiego. 

Uczestnikom i zwycięzcy gratulujemy.