VI Konkurs Czytelniczy

„Z literaturą za pan brat”

 

„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”- te słowa Wisławy Szymborskiej  stały się po raz kolejny mottem Konkursu Czytelniczego „Z literaturą za pan brat”, który odbył się 17 maja 2019roku. Honorowy patronat nad konkursem objął Wójt Gminy Sierpc Pan Krzysztof Korpoliński, który był także fundatorem nagród dla zwycięzców.

Konkurs został przeprowadzony w dwóch kategoriach: klasy IV-VI oraz klasy VII, VIII i III gimnazjum. W kategorii klas młodszych zmierzyło się 17 uczniów z 6 szkół, natomiast 21 uczniów z 7 szkół reprezentowało starszą grupę . Przez 45 minut młodsi uczniowie zmagali się z zadaniami dotyczącymi znajomości lektur „Akademia Pana Kleksa” oraz „Ten obcy”, natomiast siódmoklasiści, ósmoklasiści i gimnazjaliści zmierzyli się  z „Balladyną” i „Poczwarką”. Poszukując właściwych odpowiedzi, trzeba było wykazać się zarówno doskonałą znajomością treści lektur, jak i umiejętnością szybkiego i kreatywnego myślenia.

Po wnikliwym sprawdzeniu prac przez komisję konkursową zostali wyłonieni zwycięzcy. W kategorii uczniów klas IV-VI I miejsce zajął Mateusz Bogucki ze Szkoły Podstawowej nr2 w Sierpcu, na II miejscu uplasowali się ex aequo Natalia Komorowska ze Szkoły Podstawowej w Goleszynie i Mateusz Olszewski ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Sierpcu. W kategorii uczniów  klas VII, VIII i  III gimnazjum I miejsce zajęła Natalia Ostrowska z Leonium w Sierpcu, II miejsce – Julia Maszerowska reprezentująca Szkołę Podstawową w Borkowie Kościelnym, na III miejscu uplasowała się Ewa Witkowska ze Szkoły Podstawowej w Bledzewie.

Nagrody zwycięzcom wręczyła w imieniu Wójta Gminy Sierpc Pana Krzysztofa Korpolińskiego  Dyrektor Szkoły Podstawowej w Borkowie Kościelnym Pani Maria Trzcińska, która też podziękowała wszystkim uczestnikom za trud włożony w przygotowanie się do konkursu oraz życzyła  niezapomnianych przeżyć i fascynujących wrażeń podczas kolejnych przygód z książką.

Organizatorkami VI Konkursu Czytelniczego były nauczycielki języka polskiego Monika Łyczkowska i Jolanta Szulecka.