WSZYSTKIE KOLORY ŚWIATA

W I semestrze roku szkolnego 2018/2019 nasza szkoła przystąpiła do V edycji projektu UNICEF Wszystkie Kolory Świata. Celem projektu było: kształtowanie wśród uczniów postaw otwartości i tolerancji na inne kultury, uświadamianie, że pomaganie innym może być nie tylko pożyteczne, ale i przyjemne oraz zbieranie środków na ratowanie życia najbardziej potrzebujących dzieci. W ramach akcji uczniowie przygotowywali charytatywne, szmaciane laleczki UNICEF. W pracę nad laleczkami zaangażowani byli nie tylko uczniowie, ale również ich rodziny, co niewątpliwie przyczyniło się do rozmów na temat sytuacji dzieci w krajach rozwijających się, ich potrzeb i marzeń. Było to również wspaniałą okazją służącą spędzeniu czasu razem z rodziną. Możliwość wyboru kraju, z którego pochodzi lalka stała się znakomitym pretekstem do poznawania innych kultur, a nadawanie imion i przypisywanie cech laleczkom - świetną zabawą dla całej rodziny. 18 lutego zorganizowaliśmy w naszej szkole Dzień Wszystkich Kolorów Świata, podczas którego zaprezentowaliśmy całej społeczności wytwory dziecięcej wyobraźni. W ten dzień uczniowie i nauczyciele naszej szkoły był ubrani na kolorowo, by podkreślić naszą łączność z wszystkimi dziećmi na całym świecie. Odbyły się również spotkania, podczas których przypomnieliśmy ideę projektu i umocniliśmy wiarę w to, że pomaganie jest ważne i wartościowe, zmienia świat na lepsze, sprawia, że wszystko wokół nas pięknieje i staje się łatwiejsze. Dochód ze sprzedaży laleczek  przeszedł nasze oczekiwania- zebraliśmy  1280 zł! Pieniądze te zostały wpłacone na konto UNICEF i będą przeznaczone na zakup szczepionek dla najbardziej potrzebujących dzieci.

Serdecznie dziękujemy Dzieciom i ich Rodzinom, dzięki którym mogliśmy wesprzeć potrzebujących najmłodszych.

Koordynatorki projektu: Małgorzata Korpolińska, Anita Marlęga, Monika Łyczkowska.