II GMINNY DZIEŃ WOLONTARIATU

2 kwietnia 2019 r. w Szkole Podstawowej w Sudragach odbył się II Gminny Dzień Wolontariatu. W uroczystościach uczestniczyli Wójt Gminy Sierpc  pan Krzysztof Korpoliński, radni Gminy Sierpc, radni Powiatu Sierpeckiego, przedstawiciele „Caritas Polska”, przedstawiciele Banku Żywności w Płocku, dyrektorzy szkół, nauczyciele i wolontariusze. Obchody II Gminnego Dnia Wolontariatu otworzyła pani Iwona Wiśniewska, pełniąca obowiązki dyrektora Szkoły Podstawowej w Sudragach. Następnie Wójt Gminy Sierpc powitał zebranych i podziękował im za pracę wolontarystyczną na rzecz drugiego człowieka. W dalszej części prowadzący zaprosili do obejrzenia prezentacji multimedialnej przedstawiającej zdjęcia z działalności klubów wolontariackich. Po projekcji pan Krzysztof Korpoliński  wręczył podziękowania na ręce wolontariuszy i ich opiekunów z:  Małego Wolontariatu „Lubię Pomagać” z Publicznego Przedszkola w Studzieńcu, Szkolnego Klubu Wolontariatu „Pomocna dłoń” ze Szkoły Podstawowej w Borkowie Kościelnym, Szkolnego Klubu Wolontariatu ze Szkoły Podstawowej w Bledzewie, Szkolnego Klubu Wolontariatu ze Szkoły Podstawowej w Goleszynie, Szkolnego Klubu Wolontariatu „Serce na dłoni” ze Szkoły Podstawowej w Sudragach.

    Spośród wszystkich wolontariuszy zostali uhonorowani ci uczniowie, którzy w sposób szczególny wyróżnili się aktywnością w pracy wolontarystycznej. Zaszczytny tytułu „Anioła Wolontariatu 2019” otrzymali:

1.      Mały Wolontariat „Lubię Pomagać” z Publicznego Przedszkola w Studzieńcu.

2.      Julia Olszewska ze Szkoły Podstawowej w Bledzewie.

3.      Julia Rzeszotarska ze Szkoły Podstawowej w Borkowie Kościelnym.

4.      Julia Rypińska ze Szkoły Podstawowej w Goleszynie.

5.      Natalia Lejman ze Szkoły Podstawowej w Sudragach.

     Wójt Gminy Sierpc dokonał uroczystego wręczenia statuetek na ręce nominowanych oraz podziękowań dla ich rodziców.

     Kolejnym ważnym punktem obchodów Dnia Wolontariatu było podsumowanie akcji „Pola Nadziei 2019” na terenie Gminy Sierpc. Nastąpiło przekazanie puszek z zebranymi pieniędzmi od przedstawicieli klubów wolontariackich na ręce dyrektora Caritas Polska Diecezji Płockiej księdza Adama Przeradzkiego i pani Małgorzaty Przemyłskiej. Zgromadzona kwota zasili konto podopiecznych płockich hospicjów.

     Na koniec goście i wolontariusze uczestniczyli w poczęstunku przygotowanym przez rodziców i pracowników szkoły. Miłym akcentem było zrobienie pamiątkowego wpisu na kartach Kroniki Szkoły.