W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła wzięła udział w projekcie „Bądźmy poszukiwaczami autorytetu – ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno – edukacyjnej”. Projekt skierowany był do uczniów klas IV – VIII szkoły podstawowej. Jego realizacja polegała na przeprowadzenie działań w zakresie profilaktyki zachowań ryzykownych. Idea kampanii to odbudowanie i wzmocnienie w naszym społeczeństwie autorytetu, szczególnie rodzica i nauczyciela. W ramach projektu przeprowadzone zostały działania wychowawczo – profilaktyczne promujące postawę autorytetu jako fundamentu relacji między dziećmi i dorosłymi. Na zakończenie projektu szkoła otrzymała Certyfikat. Koordynatorkami projektu w szkole były
p. Małgorzata Krzemińska i p. Anita Marlęga