W dniu 20 maja w Szkole Podstawowej w Borkowie Kościelnym odbyła się II edycja konkursu ,,POTYCZKI MATEMATYCZNO -PRZYRODNICZE ''pod Patronatem WÓJTA GMINY SIERPC, PANA KRZYSZTOFA KORPOLIŃSKIEGO.
W konkursie brało udział 6 drużyn z klas 7 i 8 ze wszystkich szkół w naszej gminie. Ciekawe konkurencje obejmowały wiedzę z zakresu matematyki, chemii, fizyki, biologii, geografii i ekologii, w których uczestnicy wykazywali się wiedzą, pomysłowością, sprawnością fizyczną i spostrzegawczością. Wszyscy wspaniale się bawili, a nad prawidłowym przebiegiem poszczególnych konkurencji czuwało jury złożone z nauczycieli ze wszystkich szkół startujących w konkursie. Walka do ostatniej konkurencji była wyrównana, a w ostatecznej punktacji szkół zwyciężyła Szkoła Podst. w Borkowie Kościelnym, II miejsce zajęła Szkoła Podst. w Bledzewie, III Szkoła Podst. w Goleszynie, wyróżnienie otrzymała Szkoła Podst. w Sudragach.
Nagrody dla szkół i zespołów wręczyła Pani Dyrektor Maria Trzcińska i Pan Wójt Krzysztof Korpoliński, który ufundował statuetki i nagrody.
Konkurs przygotowały i przeprowadziły nauczycielki Urszula Chojnowska, Małgorzata Korpolińska, Henryka Rożniak przy dużej pomocy uczniów.
Bardzo dziękujemy Panu Wójtowi, Pani Dyrektor,Nauczycielom ze wszystkich szkół z naszej gminy za pomoc i współpracę
Organizatorzy