Ogólnopolski Szkolny Konkurs Literacki

Jakub Kilanowski, uczeń klasy III b, wziął udział w tegorocznej edycji X Ogólnopolskiego Szkolnego Konkursu Literackiego „Czas szkoły, czas dojrzewania”.

Celem konkursu było promowanie pozytywnych postaw i zachowań dzieci i młodzieży oraz popularyzacja twórczości i rozbudzanie talentów młodych poetów i prozaików.

W konkursie ogólnopolskim, w kategorii „Poezja” Jakub Kilanowski zajął III miejsce.

        Jakub przygotowywał swoje prace pod kierunkiem nauczycielki języka polskiego Jolanty Szuleckiej.