Dnia 21 grudnia 2017roku  spotkaliśmy się w naszej szkole przed Świętami Bożego Narodzenia na szkolnych jasełkach. Uczniowie wprowadzili nas w świąteczny nastrój śpiewając polskie kolędy, pastorałki i prezentując program słowno – muzyczny „Wieczór wigilijny”. Dzieci przygotowały p. Zofia Gutkowska i p. Maria Sobolewska. Życzenia uczniom, nauczycielom, pracownikom szkoły i zaproszonym gościom złożyła p. Dyrektor Maria Trzcińska, Wójt Gminy Sierpc p. Krzysztof Korpoliński, Proboszcz Parafii Borkowo Ksiądz Adam Zaborowski i Przewodniczący Rady Gminy Sierpc p. Andrzej Kanigowski. Do dzieci przyszedł Mikołaj ze słodkim poczęstunkiem. Szkolne spotkanie jasełkowe zakończyliśmy wspólnym śpiewem kolędy „Pójdźmy wszyscy do stajenki”