4 września w sali gimnastycznej odbyło się uroczyste roku szkolnego 2017/2018.

      Na wstępie dyrektor Maria Trzcińska serdecznie powitała wszystkich uczniów oraz ich rodziców, życząc im miłego i owocnego czasu spędzonego w szkole oraz dobrych
wyników w nauce w nowym roku szkolnym.

      Następnie dyrektor szkoły przedstawia Radę Pedagogiczną oraz wychowawców poszczególnych klas w nowym roku szkolnym w nowej placówce
tj. Szkole Podstawowej w Borkowie Kościelnym. 

    Ostatnim punktem uroczystości były spotkania uczniów z wychowawcami, które odbyły się w salach lekcyjnych. Podczas tych spotkań wychowawcy
poinformowali o organizacji nowego roku szkolnego oraz przypomnieli zasady bezpieczeństwa podczas pobytu w szkole oraz drogi do i ze szkoły.