13 października uroczyście obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji odbyła się  akademia, w której wzięli udział  uczniowie szkoły, nasi nauczyciele, pracownicy obsługi szkoły oraz zaproszeni goście nauczyciele - emeryci i przewodnicząca Rady Rodziców.

            Uroczystość rozpoczęła dyrektor Szkoły Podstawowej w Borkowie Kościelnym p. Maria Trzcińska. W swoim wystąpieniu odniosła się do trudnej, ale dającej ogromną satysfakcję pracy pedagogów. Podziękowała wszystkim nauczycielom za ich trud oraz złożyła życzenia z okazji ich święta. Następnie pani dyrektor poinformowała zebranych o nagrodach dla nauczycieli przyznawanych za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Pani Małgorzata Korpolińska otrzymała Nagrodę Mazowieckiego Kuratora
Oświaty. Pani Grażyna Koszalska i Pani Danuta Waćkowska otrzymały Nagrodę Wójta Gminy Sierpc. Nagrodę Wójta Gminy Sierpc otrzymała także pani dyrektor Maria Trzcińska. Nagrody Dyrektora Szkoły otrzymali nauczyciele: pani Monika Łyczkowska, pani Milena Makowska, pani Jolanta Szulecka, pan  Robert Rzeszotarski i pan Tomasz Zieliński. Nagrody Dyrektora Szkoły otrzymali też pracownicy obsługi szkoły: pani Elżbieta Szczelaszczyk i pan Tomasz Klonowski. Kolejnym punktem uroczystości była część artystyczna przygotowana przez młodych artystów- uczniów naszej szkoły. Pokaz pomocy dydaktycznych niezbędnych w szkole XXI wieku, trudne pytania skierowane w stronę nauczycieli przeplatane utworami muzycznymi wzbudziły zaciekawienie i aplauz wśród publiczności, dostarczając także dużą dawkę humoru. Na zakończenie części artystycznej wszyscy pedagodzy i pracownicy szkoły otrzymali białe róże. Część artystyczna została przygotowana pod kierunkiem nauczycieli: pani Moniki Jagiełło Salak, pani Mileny Makowskiej i pani Jolanty Szuleckiej. Młodym artystom towarzyszył akompaniament pani Marii Sobolewskiej.