22 września 2017 roku odbyła się wycieczka krajoznawczo – ekologiczna do Nadleśnictwa Skrwilno. Uczestniczyli w niej uczniowie klasy IIIA i IIIB pod  opieką pani H. Rożniak, Z. Gutkowskiej, M. Dropiewskiej.