Uczniowie Szkoły Podstawowej w Borkowie Kościelnym dostali komplet wiedzy

o bezpieczeństwie na drodze i elementy odblaskowe.

         22 września 2017r.  na terenie Szkoły Podstawowej w Borkowie Kościelnym odbyło się spotkanie w ramach  kampanii społecznej "Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny". Do udziału w akcji zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego i Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Płocku zaproszeni zostali nie tylko uczniowie tej szkoły, ale również instytucje odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa na terenie powiatu sierpeckiego. W spotkaniu wzięło udział prawie 150  uczniów z klas IV-VII oraz klas  II gimnazjum. Zorganizowane  działania miały na celu promowanie bezpiecznych zachowań na drodze poprzez używanie przez najmłodszych uczestników ruchu drogowego elementów odblaskowych. Zaproszonych gości i uczniów serdecznie powitała Dyrektor szkoły Pani Maria Trzcińska. Głos zabrał także Wójt Gminy Sierpc Pan Krzysztof Korpoliński, który  gorąco zachęcał dzieci do noszenia elementów odblaskowych, które w istotny sposób poprawiają widoczność na drodze, a tym samym podnoszą poziom bezpieczeństwa najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Po przemówieniach przedstawiciele organizatorów oraz zaproszeni goście wręczyli wszystkim uczniom elementy odblaskowe. W dalszej części spotkania na dzieci i młodzież czekało szereg atrakcji. Wszyscy wzięli udział w trzech panelach promujących bezpieczeństwo. Uczniowie  mieli okazję wypróbować swoich umiejętności jazdy na rowerze po torze przeszkód oraz na wirtualnym symulatorze jazdy motocyklem zorganizowanym przez płocki WORD w asyście sierpeckich policjantów. Dwie pozostałe grupy udały się do sal lekcyjnych, gdzie specjalne zajęcia poprowadzili policjanci  i ratownicy medyczni. Funkcjonariusze sierpeckiej policji zaprezentowali dzieciom film dotyczący bezpieczeństwa „Tak, chcę być bezpieczny", uczniowie mieli okazję usystematyzować zdobytą w trakcie edukacji szkolnej wiedzę o rodzajach zagrożeń, na jakie są narażeni w codziennym życiu. W ostatnim panelu uczniowie dowiedzieli się, jak udzielać pierwszej pomocy, a praktycznych lekcji udzielili ratownicy medyczni. Koordynatorkami akcji w szkole były: Pani Anita Marlęga, Pani Małgorzata Korpolińska, Pani Maria Sobolewska, pani Oliwia Wilkońska.