23 października 2017 r. w siedzibie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Płocku odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej, podczas której zostały wręczone wyróżniającym się w pracy nauczycielom odznaczenia państwowe oraz nagrody  Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Nagrodę Mazowieckiego Kuratora Oświaty za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej otrzymała p. Małgorzata Korpolińska nauczycielka naszej szkoły. Gratulujemy serdecznie!