16 listopada to Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu. W naszej szkole w ramach realizacji programu Państwowej Inspekcji Sanitarnej - „Nie pal przy mnie, proszę”, odbył się pokaz prezentacji, plakatów, ulotek wykonanych przez wolontariuszy ze Szkolnego Klubu Wolontariatu "Pomocna dłoń" z kl. VIa i  VIb. W pokazie uczestniczyły dzieci z oddziału przedszkolnego i klas I-VII. Celem pokazu było zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu, zwiększenie wiedzy w zakresie odpowiedzialności za własne zdrowie oraz kształtowanie postaw asertywnych związanych z unikaniem czynnego i biernego palenia tytoniu. Na zakończenie wolontariusze przeprowadzili quiz, który wśród uczniów cieszył się powodzeniem. Podsumowujące zdanie o zgubnym nałogu palenia wygłosił ks. Adam Zaborowski. Opiekę nad uczniami sprawowały: nauczycielka przyrody p. Zofia Gutkowska i nauczycielka odpowiedzialna za realizację  programu „Nie pal przy mnie, proszę” p. Danuta Waćkowska.