Jesienne słońce i piękna pogoda zachęcają nas do aktywnego spędzania wolnego czasu. Wybierających się z rodziną na niedzielny spacer Gmina Sierpc zaprasza do zapoznania się ze ścieżką przyrodniczo-edukacyjną na obszarze Parku Podworskiego w miejscowości Borkowie Kościelnym. Dzięki zaangażowaniu Wójta Gminy Sierpc Pana Krzysztofa Korpolińskiego i dofinansowaniu z  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie prawie dwudziestu tysięcy złotych  na terenie parku, przy Szkole Podstawowej w Borkowie Kościelnym powstała ścieżka przyrodniczo-edukacyjna.  Trasa  liczy około 200 m, składa się z ośmiu przystanków, a  przejście jej zajmuje około 15 minut. Jest to wyjątkowe, ciekawe i unikatowe  miejsce edukacji przyrodniczej. Dzięki tablicom informacyjnym oraz grom edukacyjnym osoby odwiedzające ścieżkę mogą samodzielnie lub z nauczycielami, rodzicami zapoznać się z cennymi elementami przyrody i krajobrazu danego obszaru. Poznają różne ekosystemy z całą złożonością ich wewnętrznych zależności i własnych powiązań. Przedstawione na tablicach treści w połączeniu z bezpośrednim kontaktem z przyrodą  przyczyniają się do głębszego poznania wartości przyrodniczych oraz zwiększenia wiedzy na ich temat. Ścieżka przyrodnicza ma na celu przede wszystkim edukować ekologicznie poprzez przybliżanie ludziom najciekawszych elementów przyrody i uczyć ich, jak je należy ochraniać. Ścieżki przyrodnicze winny bowiem edukować człowieka, relaksować i pobudzać go do głębszych refleksji nad aktualnym stanem środowiska i przyrody ojczystej.

Ścieżka to także promocja walorów przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych i historycznych Gminy Sierpc.

Zastosowanie nowych, atrakcyjnych form edukacji ekologicznej, ma wielki wpływ na aktywność dzieci i młodzieży szkolnej w pogłębianiu swojej wiedzy w zakresie edukacji ekologicznej. Ogólnodostępność ścieżki, spowoduje, że młodzież stanie się partnerami dorosłych w walce o ochronę przyrody Zacznie perspektywicznie myśleć o przyszłości natury, będzie przewidywać skutki swojej działalności. Zauważyły autorki i pomysłodawczynie  trasy ścieżki Pani Joanna Karolewska z Urzędu Gminy w Sierpcu i Pani Małgorzata Korpolińska nauczycielka ze Szkoły Podstawowej w Borkowie Kościelnym.