Konferencja inaugurującą projekt  edukacyjny "Szkoła równych szans!"

         25 października 2017r. w Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu odbyła się konferencja inaugurująca projekt "Szkoła równych szans!". " Wykształcenie to dobro, którego nic nie jest w stanie nas pozbawić”.  Słowami Menandera starożytnego greckiego poety,  prowadzący imprezę uczniowie powitali wszystkich zaproszonych na konferencję. Projekt  realizowany jest przez Gminę Sierpc, we wszystkich  placówkach oświatowych. Ma na celu podniesienie kompetencji kluczowych, kształtowanie postawy kreatywności, innowacyjności wśród uczniów, ułatwiających im przyszłe funkcjonowanie w systemie edukacji i na rynku pracy. W 2017r. projekt ten został bardzo wysoko oceniony i zatwierdzony do realizacji na kwotę prawie 700 000 złotych. Wójt Gminy Sierpc Pan Krzysztof Korpoliński  uroczyście otworzył konferencję i przywitał licznie zgromadzonych gości, a w szczególności beneficjentów projektu i ich rodziców. Włodarz gminy podkreślił, że projekt "Szkoła równych szans!" będzie  na pewno wspaniałą wizytówką naszej gminy, a stworzone warunki pozwolą uczniom poszerzać umiejętności, rozwijać zainteresowania, z wiarą patrzeć w przyszłość. Licznie zgromadzeni w CKiSz mogli  także wysłuchać koncertu saksofonowego Klaudii Cywińskiej  i występu wokalnego Anny Andrzejewskiej. Pani Maria Trzcińska i Wiesława Gańko przedstawiły bogatą informację o projekcie, omówiły jakie działania będą prowadzone podczas jego realizacji.  Na konferencji przedstawiono zebranym bardzo interesującą prezentację, która przybliżyła pracę oraz ciekawe inicjatywy prowadzone we wszystkich szkołach z terenu gminy Sierpc. Podkreślono fakt, że poprzedni realizowany przez gminę projekt "Wiedza kluczem do kariery dla uczniów gminy Sierpc" zakończył się sukcesem, gdyż ogromna grupa beneficjentów jest obecnie studentami różnorodnych kierunków studiów matematyczno-przyrodniczych oraz informatyki. Na koniec zaproszono wszystkich uczniów biorących udział w projekcie "Szkoła równych szans!", na scenę do pamiątkowego zdjęcia. Słodkim akcentem uroczystości był wielki, imponujący tort ufundowany przez Wójta Gminy Sierpc. Konferencje przygotowały: Pani Maria Trzcińska, Pani Agnieszka Bajkowska, Pani Małgorzata Korpolińska.