Kolędowanie, życzenia, łamanie się opłatkiem i wspólny posiłek. W tradycyjnej, bożonarodzeniowej atmosferze minęło spotkanie wigilijne seniorów w Borkowie Kościelnym. Z inicjatywy Szkolnego Klubu Wolontariatu "Pomocna dłoń" zostało zorganizowane spotkanie opłatkowe dla seniorów z terenu parafii Borkowo. Wolontariusze przywitali wszystkich przybyłych na spotkanie w świątecznej, pełnej radości i życzliwości atmosferze. Na uroczystości nie zabrakło również włodarza Gminy Sierpc, Wójta Krzysztofa Korpolińskiego, Przewodniczącego Rady Gminy Sierpc Andrzeja Kanigowskiego, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Borkowie Kościelnym Marii Trzcińskiej, księży z terenu parafii oraz Gminnego Związku Emerytów i Rencistów. Uczestnicy spotkania obejrzeli program słowno-muzyczny o tematyce Bożonarodzeniowej przygotowany przez p. Zofię Gutkowską i p. Marię Sobolewską. Po symbolicznym łamaniu się opłatkiem, zaproszeni goście złożyli życzenia wszystkim seniorom. Dopełnieniem świątecznej atmosfery były potrawy wigilijne. Nie zabrakło barszczu czerwonego, pierogów, ryby, śledzi pod różną postacią, kapusty z grzybami i innych tradycyjnych polskich dań. Wolontariusze przygotowali dla seniorów słodką niespodziankę w postaci pachnących pierników i pięknie wykonanych kartek . Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania spotkania opłatkowego dla Seniorów naszej parafii.
Matka Teresa z Kalkuty uświadamia nam, że Boże Narodzenie powinno być zawsze w naszych sercach i naszych relacjach wobec bliźnich, szczególnie chorych i starszych. Niech więc ta myśl towarzyszy nam w codzienności, aby w naszych czynach mogło urealniać się Boże Narodzenie i było źródłem niegasnącej radości, pokoju, szczęścia i miłości dla każdego z nas