11 grudnia 2017r. wolontariusze ze Szkolnego Klubu Wolontariatu "Pomocna dłoń" uczestniczyli w spotkaniu integracyjnym w Szkole Podstawowej w Bledzewie, na które zostali zaproszeni przez wolontariuszy z Bledzewa. Nasze wolontariuszki przygotowały wiele ciekawych  zabaw integrujących społeczność wolontariacką, przypomniały cechy wolontariusza i pomogły w wykonaniu plakatów, w których uczniowie przedstawili  swoje postanowienia realizacji dobrych uczynków w najbliższym, przedświątecznym czasie. Później uczniowie Szkoły Podstawowej w Bledzewie mogli obejrzeć  prezentację podsumowująca pracę wolontariuszy z Borkowa. Spotkanie przebiegło w bardzo miłej i przyjaznej atmosferze. Na koniec opiekunki wolontariatu z Bledzewa podziękowały nam  za przekazanie  pozytywnej energii i zainspirowanie  do kolejnych działań.