Z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego 6 grudnia 2017r. przebiegał w naszej szkole  pod hasłem Dnia Czapki Mikołaja. Uczniowie, którzy mieli na głowach czerwone czapki z białymi pomponami byli zwolnieni z odpowiadania na lekcji. Atrakcją tego dnia były także słodkie upominki ufundowane przez Radę Rodziców.