5 grudnia 2017r. w Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu odbył się VI Powiatowy Dzień Wolontariatu.  Na spotkanie przybyli w towarzystwie swoich dyrektorów oraz nauczycieli - opiekunów młodzi wolontariusze z sierpeckich szkół średnich, gimnazjalnych oraz podstawowych. Nie zabrakło także wolontariuszy z naszej szkoły, z działającego bardzo aktywnie Szkolnego Klubu Wolontariatu. Podczas Dnia Wolontariatu podsumowano działania wolontariackie, które odbyły się w minionym roku. Analogicznie do lat ubiegłych osoby wyróżniające się pracą na rzecz innych zostały nagrodzone tytułem: „Super Wolontariusza”. Z naszej szkoły zaszczytny tytuł Super Wolontariusza otrzymała Klaudia Cywińska. Dziewczynka jest członkiem Szkolnego Klubu Wolontariatu, którego pracę koordynują p. M. Korpolińska i p. Anita Marlęga.         Uczniowie naszej szkoły z klas 0-III z "Małego Wolontariatu" uświetnili uroczystość swoim występem, urzekli widzów śpiewem i tańcem. Dzieci przygotowały: p. Danuta Waćkowska, p. Iwona Szczepańska, p. Zofia Gutkowska. W czasie uroczystości po raz trzeci  wyłonionoLidera Małego Wolontariatu”. Za wspaniałą, pełną wrażliwości i empatii postawę oraz chęć niesienia pomocy potrzebującym nasze maluchy  z klas 0-III zdobyły zaszczytny tytuł "Lidera Małego Wolontariatu". Każdy "Mały Wolontariusz" otrzymał ufundowaną przez Wójta Gminy Sierpc Pana Krzysztofa Korpolińskiego "koszulkę wolontariusza" oraz słodką niespodziankę.

       Postawa i praca starszych wolontariuszy ze Szkolnego Klubu Wolontariatu  "Pomocna dłoń" ze Szkoły Podstawowej w Borkowie Kościelnym stała się inspiracją do utworzenia grupy Małego Wolontariatu. Działa on od stycznia 2017 roku i skupia  32 osoby z oddziału przedszkolnego i klas I-III.  Głównym założeniem Małego Wolontariatu jest chęć niesienia pomocy wszystkim potrzebującym. Grupa dzieci stara się wypełniać  słowa bp Jana Chrapka "Człowiek odnajduje siebie tylko w bezinteresownym dawaniu. Mali wolontariusze angażują się w działania na rzecz drugiego człowieka w wielu obszarach -pracują z osobami niepełnosprawnymi, osobami starszymi, organizują zbiórki żywności, pomagają w schronisku. Ich postawa może być wzorem oraz inspiracją dla innych. Organizują szereg akcji zarówno na terenie szkoły, jak i  dla społeczności lokalnej. Dzieci przekonują się, jak wiele radości daje pomaganie Mały Wolontariat włączył się w organizację następujących akcji charytatywnych: Pola Nadziei” - akcji niesienia pomocy podopiecznym hospicjów, NAJMŁODSI Z POMOCĄ DLA BARTKA,  zbiórce karmy dla podopiecznych Schroniska dla zwierząt w Płocku, akcji "Nasiona dla Afryki", carytatywnej loterii „Dla Kai” podopiecznej Obywatelskiej Fundacji Pomocy Dzieciom, akcji  "Podaruj Pluszaka dla Dzieciaka na Onkologii"  która polegała na zbiórce pluszaków dla dzieci przebywających na oddziale Onkologii, Hematologii Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie, akcji DLA LAURY. Współpracują z BANKAMI ŻYWNOŚCI biorąc aktywny udział w charytatywnych zbiórkach żywności. Mali Wolontariusze mają swoje własne dziecięce  problemy, ale ich postawa świadczy o tym, że pomaganie innym jest ważniejsze od koncentrowania się na sobie. Swoją postawą stają się wzorem oraz inspiracją dla innych. W nawale codziennych spraw znajdują motywację do realizacji pięknej inicjatywy, jaką jest pomoc drugiemu Człowiekowi. Opiekunkami Małego Wolontariatu są: p. Z. Gutkowska, p. I. Szczepańska i p. Danuta Waćkowska.