Gmina Sierpc realizuje projekt:„Szkoła równych szans!”

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

W naszej szkole realizowane są zajęcia z matematyki, języka angielskiego, informatyki, chemii, fizyki, biologii, bloku przyrodniczo-politechnicznego, językowego oraz informatyczno-programistycznego.