KAMPANIA "POLA NADZIEI" W BORKOWIE

25 kwietnia 2018r. wolontariusze Szkolnego Klubu Wolontariatu "Pomocna dłoń" kwestowali w ramach akcji "Pola nadziei". Wiosną, kiedy żonkile kwitną, odbywa się szeroko zakrojona akcja, której celem jest pozyskiwanie funduszy na potrzeby lokalnych hospicjów oraz propagowanie idei opieki hospicyjnej w społeczeństwie. Ubrani na żółto wolontariusze wręczali darczyńcom ulotki i balony  w zamian za datek do puszki na rzecz podopiecznych hospicjów. Opiekę nad wolontariuszami sprawowały p. Zofia Gutkowska i p. Małgorzata Korpolińska.