Wspaniała nauka, zabawa i integracja

   W dniu 23 lutego  klasy IVa i IVb uczestniczyły w zajęciach  w  Pracowni  Ceramiki ,,BiS ‘’ w Sierpcu oraz zajęciach sportowo rekreacyjnych na lodowisku.  Obie klasy czwarte są  uzdolnione artystycznie i sportowo, dlatego zajęcia z ceramiki, gdzie pod fachowym okiem pani Asi i pani Wiolety uczniowie wykonywały ozdoby wielkanocne, okazały się niezwykle  absorbujące i  rozwijające wyobraźnię. Na lodowisku dzieci wspaniale się bawiły, doskonaliły jazdę na łyżwach, próbowały wyścigów łyżwiarskich i akrobatyki na lodzie. Po takim wysiłku z ogromnymi apetytami zjadły ciepły posiłek w pizzerii ,,Bona’’.  Wszyscy pełni pozytywnych wrażeń i dotlenieni zdrowym, mroźnym powietrzem wrócili do szkoły. Wycieczkę zorganizowała Urszula Chojnowska przy aktywnym udziale Marii Sobolewskiej i Marty Dropiewskiej.