http://naszaziemia.pl/images/v3_banner_1_banner.jpg

 SZKOŁA PODSTAWOWA W BORKOWIE KOŚCIELNYM NAGRODZONA W  KONKURSIE   "FUNDUSZ NATURALNEJ ENERGII"

Szkoła Podstawowa w Borkowie Kościelnym została laureatem konkursu grantowego Funduszu Naturalnej Energii i otrzymała nagrodę w kwocie 10 000 złotych na realizację projektu „ Ptasi Raj - ochrona bioróżnorodności w dolinie Sierpienicy". Autorką zwycięskiego wniosku jest pani  Małgorzata Korpolińska  i  pani Urszula Chojnowska. To już VIII edycja konkursu grantowego ogłaszanego przez GAZ SYSTEM przy współpracy z Fundacją Nasza Ziemia na najlepsze regionalne projekty ekologiczne. Konkurs był skierowany do gmin, szkół, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych z pięciu województw: dolnośląskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, śląskiego i wielkopolskiego. Szkoła  w Borkowie podtrzymuje tradycję propagowania ekologicznych postaw w Gminie Sierpc i po raz czwarty zwycięża w  ogólnopolskim konkursie grantowym, którego celem jest dofinansowanie najlepszych pomysłów na ochronę środowiska naturalnego własnego regionu. Dzięki otrzymanym grantom w szkole zbudowano "Altanę przyrody", siłownię zewnętrzną, zegar słoneczny,  dokonano kilkadziesiąt  nasadzeń drzew i krzewów. Placówka wzbogaciła się o wiele ciekawych pomocy dydaktycznych, a uczniowie zaangażowali się do działań na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego. Projekt „ Ptasi Raj - ochrona bioróżnorodności w dolinie Sierpienicy" jest skierowany do wszystkich uczniów z terenu Gminy Sierpc oraz lokalnej społeczności, zwłaszcza do wszystkich zainteresowanych przyrodą, jej obserwacją i ochroną. W proponowane działania  autorki projektu chcą włączyć dzieci, młodzież, dorosłych i seniorów. Głównym celem projektu jest zainteresowanie ornitologią, popularyzowanie wiedzy na temat ptaków i ich środowiska  życia. W ramach projektu będzie działał  zespół pod nazwą  „BIRDWACHER", którego zadaniem będzie prowadzenie obserwacji ptaków, w szczególności bocianów białych, ich gniazd i żerowisk oraz podejmowanie działań przyczyniających  się do zachowania tych ptaków w naszym kraju Projekt zakłada także organizację warsztatów ekologicznych, konkursów, wycieczek , Dnia Bociana i pikniku ekologicznego. Dotacja zostanie także przeznaczona na zakup wyposażenia "Kącika ornitologa", nasadzeń drzew i krzewów  oraz zakup pomocy dydaktycznych i kamery do obserwacji ptaków.

"PTASI RAJ -ochrona bioróżnorodności w dolinie Sierpienicy" 
 
Projekt realizowany jest dzięki grantom finansowym  z Funduszu Naturalnej Energii, przyznanym na podstawie konkursu, którego organizatorem jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. , a Fundacja Nasza Ziemia jest Partnerem Konkursu.

 

http://naszaziemia.pl/aktualnosci/gaz-system-oglasza-laureatow-funduszu-naturalnej-energii.html