Konkurs fotograficzny pt. Odkrywamy piękno LGD “Sierpeckie Partnerstwo” został rozstrzygnięty.

Głównym celem konkursu było m.in. ukazanie piękna i różnorodności przyrody, krajobrazu, folkloru, architektury, tradycji i kultury, ciekawych miejsc, ważnych wydarzeń społecznych na terenie gmin członkowskich oraz aktywizacja mieszkańców obszaru, w tym  rozwijanie inwencji twórczej i kreatywności, zachęcanie uczestników do dostrzegania piękna w najbliższej okolicy oraz propagowanie i animacja realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” na lata 2016-2022.

Konkurs przeprowadzony był w dniach od 2 października 2017 roku do 30 listopada 2017 roku. Do Konkursu zgłosiło się 104 uczestników, a każdy uczestnik, który zgłosił się do Konkursu, dostarczył do biura LGD jedno zdjęcie. W sumie do biura LGD wpłynęły 104 fotografie, w tym 55 prac – kategoria dziecięcia, 32 prace – kategoria młodzieżowa, 17 prac – kategoria dorośli.

Wybór zwycięskich prac należał do Komisji Konkursowej powołanej przez Zarząd Stowarzyszenia LGD “Sierpeckie Partnerstwo”.  Dnia 21 grudnia roku Komisja oceniła prace biorąc pod uwagę następujące elementy: zgodność z przedmiotem konkursu oraz Regulaminem, oryginalność ujęcia tematu oraz estetykę wykonania. Komisja konkursowa miała nie lada wyzwanie, aby wybrać zwycięskie prace, ponieważ wszystkie fotografie zasługiwały na uwagę oraz zachwycały pomysłowością.

W kategorii wiekowej: dziecięca (do 13 lat)

II miejsce – zajęła  NADIA KOPYCIŃSKA z klasy V a Szkoły Podstawowej w Borkowie Kościelnym za zdjęcie ” BRĄZOWA CHATA”.

Uroczystego wręczenia nagrody Nadii dokonał Pan Krzysztof Korpoliński Wójt Gminy Sierpc.

Serdecznie gratulujemy!!!