III  MIEJSCE  DLA GABRIELI  BARAŃSKIEJ

 

Dzieci 6 - letnie z naszej szkoły brały udział w konkursie o zasięgu ogólnopolskim nt. Stroiki i inne ozdoby Bożonarodzeniowe, którego organizatorem było Miejsko - Gminne Przedszkole w Drobinie. Celem konkursu było kultywowanie i podtrzymywanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia oraz kształtowanie wyobraźni i przyczynianie się do rozwoju uzdolnień plastycznych.  

W gronie nagrodzonych znalazła się reprezentantka naszej  szkoły Gabriela Barańska, która zajęła III miejsce.

Opiekunem konkursu była p. M. Grabowska.