I GMIINNY DZIEŃ WOLONTARIATU

11 kwietnia 2018r. w Szkole Podstawowej w Borkowie Kościelnym    zorganizowany został I Gminny Dzień Wolontariatu pod honorowym patronatem Wójta Gminy Sierpc. Było to święto  wszystkich szlachetnych ludzi o wielkich sercach, którzy angażują się w działalność na rzecz drugiego człowieka. Wolontariat w Gminie Sierpc z roku na rok przyciąga coraz więcej osób chętnych do pomocy. Angażują się nie tylko dzieci i młodzież z  gminnych szkół, ale także prężnie wspierają ich rodzice i nauczyciele. Ta uroczystość była doskonałą okazją do podziękowania tym, którzy włączają się w akcje charytatywne oraz chcą nieść pomoc drugiemu człowiekowi. Po uroczystym otwarciu święta przez Wójta Gminy Sierpc Pana Krzysztofa Korpolińskiego głos zabrali goście zaproszeni, m.in. Pan Wojciech Rychter Wicestarosta Powiatu Sierpeckiego, Aldona Cybulska prezes Banku Żywności w Płocku oraz Dyrektor Caritas Diecezji Płockiej Ksiądz Adam Przeradzki. Wszyscy uczestnicy spotkania mogli obejrzeć film nagrany przez borkowskich uczniów "Wolontariusz, czyli kto?". Na terenie Gminy Sierpc odbywa się wiele inicjatyw wolontariackich. Akcje te nie kończyłyby się sukcesem, gdyby nie ofiarność ludzi, ale również bezinteresowne zaangażowanie wolontariuszy, którzy pokazują jak przez swoje dobre działanie każdy człowiek może zmieniać świat wokół siebie. Każdemu z nich należą się wyjątkowe podziękowania. Wójt Gminy Sierpc uhonorował najaktywniejszych wolontariuszy w sposób szczególny, przyznając tytuł i statuetkę „Anioł Wolontariatu 2018”. Laureatami konkursu ANIOŁ WOLONTARIATU zostali: Patrycja Jęczarek ze Szkoły Podstawowej w Sudragach, Aleksandra Skomurska ze Szkoły Podstawowej w Goleszynie, Dominka Sobocińska ze Szkoły Podstawowej w Borkowie Kościelnym, Klaudia Żukowska ze Szkoły Podstawowej w Bledzewie, wolontariusze z Publicznego Przedszkola w Studzieńcu oraz Mały Wolontariat ze Szkoły Podstawowej w Borkowie Kościelnym. Uhonorowani zostali  wszyscy aktywni społecznicy ze szkół gminnych i organizacji pozarządowych gziałających na rzecz potrzebujących gminy Sierpc, w imieniu których dyplomy uznania odebrały przybyłe na uroczystość delegacje szkolne.. Piękną oprawę artystyczną imprezy zapewniły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Borkowie Kościelnym. Na zakończenie wszyscy zebrani zostali zaproszeni na tort ufundowanego przez Wójta Gminy Sierpc. Pomysłodawczyniami i organizatorkami I Gminnego Dnia Wolontariatu były: Pani Anita Marlęga i Pani Małgorzata Korpolińska.