Budki lęgowe dla ptaków trafiły do wszystkich szkół z terenu Gminy Sierpc

W ramach projektu "Ptasi raj..."dofinansowanego z konkursu grantowego Funduszu Naturalnej Energii uczniowie klas drugich gimnazjum brali udział w warsztatach plastyczno-technicznych budowania budek lęgowych dla ptaków. Głównym celem zajęć było zainteresowanie ornitologią, popularyzowanie wiedzy na temat ptaków i ich środowiska życia. Prowadzące zajęcia p. Małgorzata Korpolińska i p. Urszula Chojnowska  zachęcały uczniów do prowadzenia własnych obserwacji przyrodniczych oraz działań  związanych z  ochroną przyrody. Zbudowane budki lęgowe uczniowie zawiesili  w parku podworskim przy Szkole Podstawowej w Borkowie Kościelnym. Gimnazjaliści z Borkowa podarowali także budki lęgowe wszystkim placówkom oświatowym z terenu Gminy Sierpc. W ramach aktywnej edukacji ekologicznej nowe domki dla ptaków otrzymało: Publiczne Przedszkole w Studzieńcu, Szkoły Podstawowe w: Sudragach, Goleszynie i Bledzewie.

"PTASI RAJ -ochrona bioróżnorodności w dolinie Sierpienicy" 
 
Projekt realizowany jest dzięki grantom finansowym  z Funduszu Naturalnej Energii, przyznanym na podstawie konkursu, którego organizatorem jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. , a Fundacja Nasza Ziemia jest Partnerem Konkursu.