W dniach od 26 lutego do 3 marca 2018r. dzieci i młodzież  ze Szkoły Podstawowej w Borkowie Kościelnym przebywała na Białej Szkole w spokojnej, górskiej miejscowości Ząb koło Zakopanego. Ząb jest najwyżej położoną miejscowością  w Polsce, skąd można podziwiać piękną panoramę Tatr. W wyjeździe uczestniczyło 43 osoby. Nasi uczniowie korzystali  z uroków zimy w ośrodku narciarskim „Potoczki” w Zębie. Sześć dni aktywnej nauki jazdy na nartach pod okiem instruktorów narciarstwa  połączone było z wypoczynkiem i zwiedzaniem  Małopolski i Tatr. Głównym celem wyjazdu była nauka i doskonalenie jazdy na nartach. Uczniowie  pod kierunkiem instruktorów i nauczycieli wychowania fizycznego p. Tomasza Zielińskiego i  p. Roberta Rzeszotarskiego poznali poszczególne techniki zjazdowe, począwszy od techniki płużnej po jazdę  równoległą. Podsumowanie  nauki jazdy na nartach i prezentacja nabytych umiejętności odbyła się podczas rywalizacji sportowej  w slalomie narciarskim. Młodzi narciarze bardzo chętnie uczestniczyli w zorganizowanych  zawodach. Za  uzyskane wyniki i wytrwałość podczas nauki jazdy na nartach dostali pamiątkowe dyplomy i medale. Podczas wyjazdu, oprócz doskonalenia umiejętności narciarskich, uczniowie mieli możliwość zobaczenia Częstochowy, Zakopanego i Krakowa. Każdego dnia pobytu uczestnicy brali również udział w zajęciach profilaktycznych prowadzonych przez nauczycieli i panią pielęgniarkę ukierunkowanych na rozwijanie umiejętności mających przyczynić się do wzrostu ich bezpieczeństwa w dzisiejszym świecie. Podczas zajęć poruszano tematykę uzależnień od tytoniu, alkoholu, narkotyków i dopalaczy. Młodzi ludzie ćwiczyli i rozwijali techniki chroniące przed zażywaniem środków psychoaktywnych. Ponadto uczestnicy wyjazdu zostali zapoznani z zasadami bezpieczeństwa w górach i na stokach przez ratownika TOPR p. Stanisława Styrczula.

Pobyt na Białej Szkole odbył się dzięki wsparciu finansowemu i pomocy Wójta Gminy Sierpc, Pana Krzysztofa Korpolińskiego,  za co z całego serca dziękujemy.