AKADEMIA Z OKAZJI 227. ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

FILM TANIEC Z FLAGAMI NA YT

https://www.facebook.com/gimnazjumborkowo/?fref=ts