Realizacja programu WOŚP

" Ratujemy i uczymy ratować"

            W klasach młodszych przeprowadzone były zajęcia z programu " Ratujemy i uczymy ratować". Celem było nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu podstawowych czynności ratujących życie w sytuacji zetknięcia się z osobą poszkodowaną oraz znajomość telefonów alarmowych i zasady wzywania pomocy. Uczniowie obejrzeli też film pt.: " Doktor Kręciołek". Zajęcia pozwoliły na poszerzenie elementarnych wiadomości o czynnościach ratujących życie w nagłych wypadkach.