We wtorkowy wieczór budynek naszej szkoły, inaczej niż na co dzień, nie okrył się mrokiem i ciszą, lecz rozbrzmiewał gwarem wesołych rozmów. Wszystko to za sprawą starszych członków Samorządu Uczniowskiego, którzy zorganizowali dla swoich koleżanek i kolegów Noc w Szkole, podczas której odbył się turniej sportowy  oraz dyskoteka. Uczniowie mieli również możliwość zjedzenia wspólnego posiłku, miło spędzali czas, grając w gry planszowe, rozmawiając. Uczestnicy zobaczyli szkołę  od innej, mniej oficjalnej strony. Atmosfera zabawy, akceptacji, życzliwości, która towarzyszyła temu przedsięwzięciu na pewno pozwoliła uczniom umocnić więzi koleżeńskie. Opiekę nad uczniami sprawowali:  p. Iwona Szczepańska, p. Robert Rzeszotarski oraz p. Monika Łyczkowska.