Dnia 28 maja 2018 roku w naszej szkole odbył się finał gminnego konkursu plastyczno-literackiego pt.: ,,Komendant, Dziadek, Marszałek”. Myślą przewodnią konkursu była postać Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego. Honorowy patronat nad konkursem objął Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej  Pan Waldemar Olejniczak i Wójt Gminy Sierpc  Pan Krzysztof Korpoliński. Konkurs oraz występ artystyczny przygotowały panie; Justyna Lewandowska-Gałka i Magdalena Chojnacka.

W kategorii- praca plastyczna w grupie wiekowej klasy IV- VII :

 III miejsce zdobyła Julia Lewandowska uczennica klasy VI Szkoły Podstawowej  im. Zygmunta Padlewskiego w Bledzewie

II miejsce  zdobyła– Karolina Kalkowska uczennica klasy IV Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Goleszynie

I miejsce zdobyła Julia Maszerowska uczennica klasy VI Szkoły Podstawowej w Borkowie Kościelnym

Wyróżnienie otrzymała uczennica klasy IV Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów

w Goleszynie- Jaśmina Kowalska oraz uczeń klasy V Szkoły Podstawowej w Borkowie Kościelnym Iwo Szablewski

W kategorii- praca plastyczna w grupie wiekowej klasy II-III Gimnazjum :

III miejsce zdobyła Natalia Rutkowska uczennica klasy III Gimnazjum Szkoły Podstawowej w Borkowie Kościelnym

II miejsce  zdobyła Karolina Machulska uczennica klasy III  Gimnazjum Szkoły Podstawowej

im. Polskich Noblistów w Goleszynie z siedzibą w Susku

I miejsce zdobyła Małgorzata Król uczennica klasy III  Gimnazjum Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Goleszynie z siedzibą w Susku

W kategorii praca literacka w grupie wiekowej klasy IV- VII  :

III miejsce zdobyła Ewa Witkowska uczennica klasy VII Szkoły Podstawowej  im. Zygmunta Padlewskiego w Bledzewie

II miejsce  zdobyła Emilia Komorowska uczennica klasy IV Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Goleszynie

I miejsce zdobyła Julia Kurta uczennica klasy VI Szkoły Podstawowej  im. Zygmunta Padlewskiego

w Bledzewie

Wyróżnienie otrzymał  Jan Lipka uczeń klasy VI Szkoły Podstawowej w Borkowie Kościelnym

W kategorii praca literacka w grupie wiekowej klasy II-III Gimnazjum :

III miejsce zdobył Michał Skorupski uczeń klasy II Gimnazjum Szkoły Podstawowej w Borkowie Kościelnym

II miejsce zdobyła Małgorzata Król uczennica klasy III  Gimnazjum Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Goleszynie z siedzibą w Susku

I miejsce zdobył Jakub Kilanowski uczeń klasy II Gimnazjum Szkoły Podstawowej w Borkowie Kościelnym

 Gratulujemy wszystkim uczestnikom oraz zwycięzcom konkursu.