Bezpieczna droga do szkoły - spotkanie z przedstawicielami Policji

W dniu 21 września 2022 roku odbyło się spotkanie uczniów klas IV-VIII z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu starszym aspirantam Dariuszem Lewndowskim i aspirant Katarzyną Krukowską. Policjanci przygotowali pogadankę na temat bezpiecznego poruszania się po drogach. Zwrócili uwagę na zachowanie bezpieczeństwa i ostrożności podczas drogi do i ze szkoły, przy przechodzeniu przez jezdnię, podczas jazdy samochodem z rodzicami, a także w czasie jazdy rowerem. Uczniowie przypomnieli sobie, jak poruszać się po drodze oraz o obowiązku noszenia elementów odblaskowych. Na zakończenie spotkania zorganizowanego przez panią Anitę Marlęgę i panią Małgorzatę Korpolińską wszyscy otrzymali odblaski, które sprawiły im ogromną radość. Spotkanie było interesujące i pouczające, a przekazana wiedza teoretyczna z pewnością znajdzie zastosowanie w praktyce.