Słowa posła na Sejm Wielki obradującego w latach 1788-1792 Jana Nepomucena  Zboińskiego, wygłoszone po uchwaleniu Ustawy Rządowej 3 maja 1791 r.: „Niech pokolenia pokoleniom podają pamiątkę dnia tego”, były mottem przewodnim tegorocznych obchodów 232. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w naszej szkole. Jak co roku, dzieci i uczniowie ubarwili to jedno z najważniejszych świąt narodowych występem, podczas którego nie zabrakło pieśni patriotycznych, utworów muzycznych o tematyce związanej z ojczyzną, wierszy i cytatów z dzieł wielkich twórców polskiej kultury m.in. Juliusza Słowackiego i Adama Mickiewicza. W polskiej tradycji 3 maja jest dniem radosnego, patriotycznego świętowania. Dniem celebrowania naszej polskości. Mimo, że dla wielu współczesnych ta pierwsza w Europie Ustawa Zasadnicza z 1791 roku wydaje się być archaizmem i dziełem nieaktualnym, do historii przeszła jako akt doniosły, nowoczesny w skali całego świata – i to w wielu aspektach. To synteza idei ojczystych i zagranicznych, rewolucyjnych, w tym: ,,…wolność, równość wszystkim dana…”. W art. V–VIII Konstytucji  znalazło się miejsce dla poglądów wybitnych myślicieli oświeceniowych: J.J. Rousseau- ,,Wszelka władza społeczności ludzkiej początek swój bierze z woli narodu” i Monteskiusza -trójpodział władzy; pierwszy raz zastosowany w jakimkolwiek akcie prawnym.

Było nam niezmiernie miło, że w tak wyjątkowym dniu odwiedzili nas ważni goście: Wójt Gminy Sierpc Pan Krzysztof Korpoliński, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Pani Małgorzata Korpolińska, uczniowie z innych szkół wraz z rodzicami i nauczycielami.

               Dziękujemy dzieciom z oddziału przedszkolnego oraz uczniom z klas I-VIII za przygotowanie i udział w akademii.