DZIEŃ DOBRA

Dzień Dobra to radosne święto pomagania – wyjątkowy czas dla wolontariuszy i wszystkich, którzy uczestniczą w dziełach miłosierdzia Caritas. To dzień, w którym szczególnie dostrzegamy, że dobro jest w nas, że #DobraJestWięcej!

23 kwietnia 2023 r. wolontariusze ze Szkolnego Klubu Wolontariatu „Pomocna dłoń” zorganizowali Dzień Dobra przed kościołem w Borkowie przygotowując słodkie niespodzianki dla społeczności lokalnej. W tym dniu seniorzy dodatkowo zostali obdarowani Kopertami Życia. Akcja Koperta Życia skierowana do osób starszych, samotnych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych, a pośrednio także do ich opiekunów i ratowników medycznych, wzywanych w sytuacji zagrożenia życia czy zdrowia domownika seniora. Pomoże medykom i zwiększy poczucie bezpieczeństwa seniorów. Podczas interwencji pogotowia kontakt z pacjentem może bowiem być utrudniony, a dzięki „Kopercie życia” załoga karetki będzie miała wgląd w przygotowane wcześniej, sprawdzone informacje, które mogą być potrzebne podczas udzielania pomocy choremu.