Europejski Dzień Numeru 112

Ogólnodostępny numer 112 powstał i został wprowadzony do użytku w 1991 roku, w celu ujednolicenia powiadamiania alarmowego we wszystkich państwach Unii Europejskiej. W naszej szkole w lutym obchodziliśmy Dzień Numeru 112. Zorganizowane zostały zajęcia edukacyjne z zakresu bezpieczeństwa. Była to okazja do przypomnienia sobie ważnych numerów alarmowych. Dzieci dowiedziały się również, że numer 112 został wprowadzony po to, aby umożliwić wszystkim Europejczykom wzywanie pomocy bez względu na miejsce, w którym się znajdują. Nie zabrakło też rozmów na temat niebezpiecznych zachowań w domu, na podwórku, podczas zimowego wypoczynku oraz właściwego powiadamiania służb ratunkowych o istniejących zagrożeniach. Uczniowie klasy IV, V i VI na lekcjach techniki przygotowali plakaty informacyjne, natomiast klasa VIII na lekcji edukacji dla bezpieczeństwa przygotowała ulotki, które były rozdawane społeczności szkolnej. Szczególnie chcieliśmy podziękować Panu Filipowi Osuchowskiemu Prezesowi Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego Związku OSP RP. Pan Prezes przeprowadził prelekcję podczas której opowiedział dzieciom o zasadach użycia numeru 112, przypomniał zasady bezpiecznego spędzania czasu wolnego, zaprezentował sprzęt strażacki oraz zorganizował konkursy i quizy. W ramach akcji została przeprowadzona pogadanka z policjantami z Powiatowej Komendy Policji w Sierpcu. Europejski Dzień Numeru Alarmowego zorganizowała p. Anita Marlęga i p. Małgorzata Korpolińska.