Konkurs Czytelniczy „Z literaturą za pan brat”

     28 marca 2023 roku w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Borkowie Kościelnym odbyła się VIII edycja Konkursu Czytelniczego „ Z literaturą za pan brat”.

W tegorocznych zmaganiach czytelniczych wzięło udział 36 uczniów z klas IV- VIII reprezentujących 10 szkół z terenu powiatu sierpeckiego. Uczniowie, podzieleni na dwie grupy, przez 45 minut zmagali się z różnego typu zadaniami dotyczącymi znajomości lektury obowiązkowej i uzupełniającej. Należało odpowiedzieć na szczegółowe pytania dotyczące przeczytanych książek, znaleźć bohatera wypowiadającego przytaczane słowa, odszukać poprawną odpowiedź.

    Po wnikliwym sprawdzeniu prac przez komisję zostali wyłonieni zwycięzcy.

W kategorii klas IV- VI najwyższe miejsca zajęli:

1. Szymon Kowalczyk - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Armii Krajowej w Sierpcu

2. Tobiasz Warzyński -  Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Bożewie

3. Julia Kołodziejczyk - Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Bożewie

W kategorii klas VII- VIII na podium uplasowali się:

Maja Lejman- Szkoła Podstawowa w Sudragach

Lena Stefańska- Szkoła Podstawowa w Sudragach

Małgorzata Topolewska- Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Gozdowie

Nagrody zwycięzcom, w imieniu Wójta Gminy Sierpc Pana Krzysztofa Korpolińskiego, wręczyła Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Borkowie Kościelnym Pani Maria Trzcińska. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Na zakończenie uroczystości Pani Dyrektor podziękowała  uczniom oraz ich opiekunom za trud włożony w przygotowanie do konkursu.

Organizatorkami VIII Konkursu Czytelniczego były nauczycielki języka polskiego Jolanta Szulecka i Monika Łyczkowska.