W roku szkolnym 2022/2023 uczniowie klas ósmych przystąpili do realizacji dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w ramach Programu pn. English Teaching Activities (ETAs) + Youngster, realizowany wspólnie przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej oraz Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Na zajęciach ósmoklasiści poszerzają swoje wiadomości i rozwijają wiedzę na temat kultury krajów anglojęzycznych. Zajęcia prowadzi p. Monika Jagiełło-Salak.