W dniu 18 października 2022 roku społeczność Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II obchodziła DZIEŃ PATRONA SZKOŁY.  Dzień ten w naszej szkole obchodzony był szczególnie. Pod tablicą pamiątkową naszego patrona, Jana Pawła II, zostały złożone kwiaty. Wszyscy uczniowie i nauczyciele ubrani byli odświętnie. Uczniowie wraz z wychowawcami mogli przyglądać się pięknym fotografiom, przedstawionym na wystawie fotograficznej o Janie Pawle II. Wszyscy uczniowie mieli również okazję obejrzenia prezentacji multimedialnej ukazującej życie i działalność Jana Pawła II.  Następnym punktem programu był piękny montaż słowno– muzyczny wykonany przez uczniów klas III.  W tym dniu młodsi uczniowie naszej szkoły z klas 0-III mogli wziąć również udział w konkursie plastycznym pt. " Jan Paweł II w naszej pamięci". Natomiast uczniowie klas IV- VIII mogli wziąć udział w teście wiedzy o Janie Pawle II. 

Laureaci konkursu plastycznego- " Jan Paweł II w naszej pamięci."

I miejsce- Bianka Krzyżanowska- klasa 1

II miejsce- Paulina Pawłowska - klasa 3

III miejsce - Nikola Klonowska - klasa 2

wyróżnienie- Stanisław Małkowski klasa 0 a i Amelia Kędzierska klasa 0b

 

Laureaci  testu wiedzy o Janie Pawle II:

I miejsce- Natalia Klimowska- klasa VI

II miejsce - Ewelina Popielska- klasa VI

III miejsce Zuzanna Gajtka- klasa VI

wyróżnienie - Maja Woźniakowska - kalas VI

 

Wszystkim  uczestnikom konkursu i testu serdecznie gratulujemy!

 

 Uroczystości i działania związane z Dniem Patrona przygotowali: p. Zofia Gutkowska, p. Danuta Waćkowska, p. Oliwia Wilkońska, p. Sylwia Wysocka.

obejrzyj

film 1

film 2