3 października świętowaliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji odbyła się akademia, w której wzięła udział społeczność naszej szkoły.

Uroczystość rozpoczęła Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Borkowie Kościelnym p. Maria Trzcińska. W swoim wystąpieniu p. Dyrektor podziękowała wszystkim nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym za trud i zaangażowanie w pracę oraz złożyła życzenia z okazji ich święta. Następnie p. Dyrektor poinformowała zebranych o nagrodach przyznawanych za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Pani Małgorzata Korpolińska otrzymała Nagrodę Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Nagrodę Wójta Gminy Sierpc otrzymała pani Dyrektor Maria Trzcińska, pani Urszula Chojnowska i pani Monika Łyczkowska. Nagrody Dyrektora Szkoły otrzymały panie: Henryka Rożniak, Iwona Szczepańska, Milena Makowska, Małgorzata Krzemińska i Monika Jagiełło-Salak.. Nagrody Dyrektora Szkoły otrzymali także pracownicy niepedagogiczni szkoły: pani Teresa Perłowska i pan Tomasz Klonowski.

Kolejnym punktem uroczystości była część artystyczna. Uczniowie przygotowali dla nauczycieli piękny koncert życzeń.