Światowy Dzień Wody obchodzony 22 marca ma na celu uświadomienie wszystkim jak ważne jest racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi. Uczniowie z naszej szkoły na lekcjach przyrody, biologii, geografii, chemii i fizyki, a także uczniowie klas młodszych analizowali działania, które sprzyjają codziennemu oszczędzaniu wody i korzyści płynących z tego dla człowieka i środowiska.

W każdym polskim domu zużywa się 36% wody do mycia się, 15% do prania,10% do mycia naczyń, 6% do sprzątania, 3% do picia i gotowania i aż 30% do spłukiwania WC! 

Ludzie w krajach rozwijających się o suchym klimacie z deficytem wody, pokonują średnio 6 km żeby przynieść,, zebrać " trochę wody. Miejmy to na uwadze i szanujmy Wodę!