Lekcja wiedzy o społeczeństwie w Urzędzie Gminy i Starostwie Powiatowym

      9 lutego uczniowie klasy VIII uczestniczyli w nietypowej lekcji wiedzy o społeczeństwie, która odbyła się w Urzędzie Gminy oraz Starostwie Powiatowym w Sierpcu. Pan Wójt, Pan Starosta  oraz Pani Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu w ciekawy sposób objaśnili uczniom strukturę samorządu terytorialnego w Polsce, zasady funkcjonowania jednostek podziału terytorialnego, zasady organizacji wyborów samorządowych. Uczniowie dowiedzieli się na czym polega bierne i czynne prawo wyborcze, poznali procedurę głosowania w wyborach powszechnych, dowiedzieli się jakie zadania realizuje gmina i powiat w różnych zakresach, jak wygląda gabinet Wójta i Starosty, jakie sprawy można załatwić w Urzędzie Gminy i Starostwie Powiatowym. Młodzież mogła wcielić się w rolę obradujących, zabrać głos i zadać pytania.

Dziękujemy Wójtowi Gminy Sierpc Panu Krzysztofowi Korpolińskiemu, Staroście Sierpeckiemu Panu Andrzejowi Cześnikowi oraz Wiceprzewodniczącej Rady Powiatu Sierpeckiego Pani Małgorzacie Korpolińskiej za umożliwienie przeprowadzenia zajęć, serdeczne przyjęcie, upominki dla wszystkich uczniów oraz słodki poczęstunek.

Dzięki tej wizycie uczniowie mieli możliwość konfrontacji wiedzy podręcznikowej z rzeczywistością. Niewątpliwie żywa lekcja wiedzy o społeczeństwie pozwoliła na utrwalenie poznanego materiału i przyczyniła się do zwiększenia świadomości młodzieży. Lekcję wiedzy o społeczeństwie zorganizowała p. Anita Marlęga.