Wolontariusze z naszej szkoły biorą udział w projekcie: "Wolontariat - jak mięśnie - trzeba codziennie trenować!". Celem zadania jest aktywizacja dzieci i młodzieży, rozwijanie i wzmacnianie relacji rówieśniczych oraz ochrona zdrowia psychicznego poprzez działania wolontariackie realizowane w projektach edukacyjnych, wychowawczych lub społecznych. Dzisiaj odbyło się spotkanie online z Liderem Wolontariatu Szymonem z Krakowa ze Stowarzyszenia „Latarnia”, który inspirował nas do działań wolontariackich.  Pokazywaliśmy na przykładach, jak wiele dobra można zdziałać w swoim środowisku. Pracując w grupach uświadomiliśmy sobie, że razem można więcej. Dobrych rzeczy nie trzeba się wstydzić, a wręcz przeciwnie, w dobie kiedy złe informacje zalewają nas z każdej strony należy promować pozytywne zachowania. Serdecznie dziękujemy za wspólne spotkanie!